zamekNBO státním svátku se koná v novobystřickém zámku komentovaná prohlídka.

čtvrtek 28. září 2017

16.00 hodin

Individuálně můžete od 14.00 hodin navštívit výstavy dobových panenek, obrazů – litografií, moderních fotografií, tvorbu mladých jihočeských autorů a expozici historických fotografií Nové Bystřice a jejich okolních obcí. Vstup do zámku bránou z náměstí.


facebook.com/zamek.novabystrice