Kaproun

Původní pojmenování bylo Kaltenbrunn a vzniklo z německého Kaltprun, což znamená studený pramen. Železniční zastávka u vesnice je zajímavá tím, že zde byl z vlaku vyhozen slavný český všeuměl Jára Cimrman.