Česká Kanada

Rybník Osika se nachází nedaleko obce Albeř byl založen již v 16. století mnichy z nedalekého kláštera Nejsvětější Trojice (rozloha 68 hektarů a max. hloubka 5 m).

Rybník Zvůle s písečnými plážemi se nachází mezi obcemi Mosty a Terezín (rozloha 10 hektarů a max. hloubka 2,5 m).

Horní a Dolní Žišpašský rybník s rašelinovým základem s čistou vodou u obce Blato 5 km sv od Nové Bystřice.

Gebhárecký rybník – rybník v blízkosti „osady“ Filipov s typickou vegetací a navazujícím lučním rašeliništěm; přírodní památka.

Mnišský rybník (Nová Bystřice)


 Rakousko

Herrensee_mit_Strandbad_3_(c)_Johannes_HeissenbergerHerrensee (Litschau) – veliký rybník, jemuž byl později přiřčen status jezera. Jeho vodní plocha činí 24 ha a skýtá dostatek místa pro sportovní rybáře a také ty, kteří si chtějí zajezdit na lodičkách nebo si zaplavat. „Vodomilové“ mohou dodatečně navštívit i vytápěný bazén na pláži. Najdete zde také rozmanitá sportovní hřiště, louky, kde si můžete poležet, a dětská hřiště.

Otevřeno: květen – září denně od 9.00 – 19.00 hodin.

 

 


Müllerteich (Reingers)

 

 

 

Přírodní koupaliště Dobersberg