Tradiční akce Přepadení řopíků se uskuteční v sobotu 4. srpna 2018 od 14:00 hodin v Pevnostním areálu ve Slavonicích na Strážném vrchu (cca 2 km od centra Slavonic).
Pevnostní areál Slavonice pořádá tradiční bojovou ukázku Přepadení řopíků 1938. Dvoudílná ukázka je vsazena do období září a října 1938. V první části je prezentována skutečná situace z období mobilizace v září 1938, přestřelka se sudetoněmeckými povstalci (Freikorpsem) a následné obsazení pohraničí německou armádou na počátku října téhož roku po přijetí mnichovské dohody. Ve druhé části je předveden fiktivní boj mezi německou Wehrmacht a čs. armádou na linii opevnění tak, jak by mohl vypadat, kdyby čs. vláda odmítla mnichovskou dohodu přijmout a rozhodla se bránit.

(www.mesto-slavonice.cz)