Upozorňujeme cestující, že ve dnech 6. – 10. srpna 2018 dojde k dočasnému zrušení parního provozu z důvodu pravidelné údržby a kompletního vymytí kotle lokomotivy U 46.001.

Parní lokomotiva bude odstavena po nedělní jízdě 5. srpna. Po úplném zchladnutí kotle se začne pracovat na jeho vymytí. Následně bude probíhat pravidelná údržba parní lokomotivy.V jízdním řádu budou bez náhrady zrušeny vlaky č. 21280 / 21283 a 21230 / 21231.

 

(zdroj: www.jhmd.cz)